• Psychology1.jpg
  • Psychology2.jpg
  • Sielkunde1.jpg
  • Sielkunde2.jpg

Sielkunde logo

Tuisblad

Carien Human is ‘n tweetalige voorligting sielkundige in Linden, Johannesburg, wat terapie verskaf aan beide individue, paartjies en gesinne. Sy doen ook spelterapie en assesserings.

Haar terapeutiese benadering is eklekties en fokus meestal of Gestaltterapie, Eksistensialisme en Kognitiewe Gedragsterapie. Jou terapie word ontwerp om jou behoeftes en persoonlikheid te pas

Ouerleiding rus ouers toe om meer effektiewe dissipline en struktuur aan hul kinders daar te stel. Dit dra ook by tot ‘n verbeterde terapeutiese ervaring vir die kind.

Tydens loopbaan- en vakkeuse-assesserings fokus sy op ‘n holistiese benadering wat persoonlikheid, belangstelling, aanleg en werksgeleenthede in ag neem.

Carien beskou haarself nie as die kundige wat besluite oor jou lewe maak nie. Sy sien terapie as ‘n reis waar sy saam met jou soek na oplossings en genesing. ‘n Reis om saam sin te kan maak van die lewe.

 

 

Praktyk nommer PR0860020483435

 

Registrasie nommer  PS 0119563