• Psychology1.jpg
  • Psychology2.jpg
  • Sielkunde1.jpg
  • Sielkunde2.jpg

Sielkunde logo

Visie

Visie-stelling

Om ‘n bydrae te lewer tot die welstand, aanpassing en groei van alle kliënte en hul gesinne deur ‘n holisties terapeutiese intervensie, assessering, ontwikkeling en ondersteuning in ‘n samewerkende omgewing van vindingryke, etiese en wetenskaplike sielkundige praktyk.

 

Missie-stelling

Om sielkundige welstand, aanpassing en groei van alle kliënte te verbreed en verdiep deur vindingryke en wetenskaplike psigoterapie deur assessering, diagnose en intervensie vir kliënte wat voor uitdagings en sielkundige spanning staan loopbaan ontwikkelings aktiwiteite, insluitend assessering en voorligting.Die identifisering, diagnose en waar nodig verwysing van psigopatologie,die verskaf van ‘n kenner-opinie.


Waardes

  • Ek streef daarna om ‘n vertrouensverhouding met alle kliënte, die gemeenskap en kollegas te bou
  • Ek streef daarna om die diversiteit van elke kliënt as ‘n geleentheid te beskou
  • Ek onderneem om eties op te tree
  • Ek streef daarna om altyd in die beste belang van kliënte op te tree
  • Ek streef daarna om ‘n samewerkende, multi-dissiplinêre en holistiese benadering te volg in die behandeling van alle kliënte.